კირკე - ცეკვის და თეატრის ექსპერიმენტული პლატფორმა:
მომავალი ვორქშოფები
ჩატარებული ვორქშოფები