კირკე - ცეკვის და თეატრის ექსპერიმენტული პლატფორმა:

ვორქშოფში მონაწილეობის მისაღებად, პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა ღია კონკურსი, რომლის საფუძველზეც შეირჩა 17 ახალგაზრდა ხელოვანი, სხვადასხვა ხელოვნების სფეროდან. ეს ჯგუფი, სადაც გაერთიანებული არიან პროფესიონალი თუ დამწები მოცეკვავეები, მსახიობები, მუსიკოსები, პერფორმერები, მხატვრები, სისტემატიურად ესწრება კირკეს მიერ ორგანიზებულ პერფორმანსებსა და ვორქშოფებს. პროექტის ფარგლებში უკვე ჩატარებული ვორქშოფების შედეგად, ჯგუფმა უკვე შექმნა ვიდეო პერფორმანსი. ურთიერთშემეცნებითი შეხვედრების და ვორქშოფების გარდა “კირკეს” მიზანია ხელი შეუწყოს პლატფორმის წევრებს განახორციელონ ერთობლივი პროექტები თანამედროვე პერფორმანსის მიმართულებით.

პლატფორმა ახალ წევრებს იღებს:

გაწევრიანების მსრუველებმა უნდა გამოაგზავნონ რეზიუმე, სამოტივაციო წერილი და ვიდეო მასალა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მისამართზე: circeplatform@gmail.com

მომავალი ვორქშოფები
ჩატარებული ვორქშოფები