კირკე - ცეკვის და თეატრის ექსპერიმენტული პლატფორმა წარმოგიდგენთ:

დაგეგმილი ღონისძიებები

ჩატარებული ღონისძიებები