კირკე - ცეკვის და თეატრის ექსპერიმენტული პლატფორმა წარმოგიდგენთ:

Dewey Dell ვორქშოფი

“მუსიკისა და ცეკვის ურთიერთობის საწყისები იმდენად ღრმა და ძველია, რომ ხშირად ისინი ერთ ერთეულად მიიჩნევა. ამ ვორქშოფში შევეხებით იმ ფენომენს, როდესაც ხმა და მოძრაობა ან ზუსტად ერთი და იგივე ელემენტებია ან ორი განსხვავებული”

თარიღი: 11 სექტემბერი

დრო: 18:00

მისამართი: 19, შოთა რუსთაველის გამზირი

შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტი

 

 

ფოტო/ვიდეო: საბა რამა